Basınçlı Ekipmanlar

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri,  Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, atanmış YBM muayene personeli (makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri) tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Ekipman Adı Kontrol Periyodu(Azami Süre) Periyodik Kontrol Kriterleri
Buhar kazanları 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5
Kalorifer kazanları 1 Yıl TS EN 12952-6
Taşınabilir gaz tüpleri(Dikişli, dikişsiz) 3Yıl TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148
Taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 sürelerde TS EN 12863
Manifoldlu asetilen tüp demetleri 1 Yıl TS EN 12755 ve TS EN 13720
Manifoldlu tüp demetleri 1 Yıl TS EN 13385 ve TS EN 13769
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) 10 Yıl TS 55, TS 1445, TS 1446, TS  EN 12817 ve TS EN 12819
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) 10 Yıl TS  EN12817, TS EN 12819
Kullanımdaki LPG tüpleri 1 Yıl TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,TS EN 14795, TS EN 14914
Basınçlı hava tankları(2), (3) 1 Yıl EN 13445-5
Kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 sürelerde. TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3,
Tehlikeli sıvıların(4)  bulunduğu tank ve depolar 10 Yıl(5) API 620,  API 650, API 653, API 2610