SAM_6538

Topraklama Ölçümü

Çalışma hayatının zorlu yollarının temel yapı taşlarından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4’te der ki “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık…

yapim16

Gürültü Ölçümü

28721 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre; MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri …

aydinlatma1

Aydınlatma Ölçümü

Çalışma Ortamı Aydınlatma Ölçümü İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi …

gaz

Toz Ölçümü

Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü ve İşyeri Ortamı Toz Ölçümü Toz: Ortama yayılan katı (solid) organik yada inorganik parçacıklardır. Örnek olarak; metal, kömür, tahta, tahıl… Solunabilir Toz: Ağız ve burun yoluyla alınan, havada asılı kalan tüm parçacıkların kütlesi olarak tanımlanmaktadır, İşletmelerde proses …

SAM_6459

Titreşim Ölçümü

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimdir. El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de…

SAM_8433

Termal Konfor

Termal konfor, çalışılan ortam için gereken hava sıcaklık nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır. Aşırı soğuk böbrek yetmezliği gibi …

SAM_7544

Kimyasal Madde Tayini

İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler. Bazen, maddeler insan sağlığı için zararlı olmazlar, ancak konsantrasyonları yüksek olursa rahatsız edici …