YBM YÖNETİMİNİN

BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

 

YBMLAB  Muayene Bölümü A Tipi bir muayene kuruluşudur, bu kapsamda;

Üst Yönetim, YBMLAB ’ın TS EN ISO 17020 akreditasyon kapsamında olan konularda,  YBMLAB  personelinin yaptığı Muayene işlemlerinde, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve gizliliğini koruyabilmesi için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder.

Bu taahhüdünü yerine getirmek için, YBMLAB  üst yönetimi;

 • YBMLAB , tüm muayene hizmetlerinde bağımsız ve tarafsız olarak davranır.
 • Tüm müşterilerin akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmet alma hakkı vardır.
 • Muayene prosedürleri tüm müşterilere aynı şekilde uygulanır. Hiçbir müşteriye gizli ya da açık ayrımcılık yapılmaz.
 • Tüm çalışanların her türlü mali, ticari kaygılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.
 • Muayene Hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içinde yer alan tüm personelin kararlarını hiç bir kişi veya kuruluş etkileyemez.
 • Tarafsızlığın sağlanması için danışmanlık hizmetleri ve tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek diğer hizmetler YBMLAB tarafından verilmez.
 • Muayene hizmeti talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında olası menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda hizmet verilmez.
 • Muayene hizmetlerinin TS EN ISO 17020  ve ilgili diğer ulusal ve uluslar arası standartlar, rehberler, yasal mevzuatlar ve düzenlemeler  çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunulan kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir.
 • YBMLAB  Üst Yönetimi, Muayene personelinin ücret, prim ve performans değerlendirmesinin, yapılan Muayenelerin sayı, ücret ve sonuçlarından bağımsız olmasını sağlar.
 • YBMLAB  Muayene Bölümü müşterilere ve muayene sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini sağlamakta ve müşteri dışındaki kişilerin ulaşmasını engellemektedir.
 • YBMLAB Muayene Bölümü müşterilere ve muayene sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini koruyarak, geçerli olan kanunlarla uyumlu uygun düzenlemelere sahiptir. TS EN ISO 17020 Standardında belirtilenlerin dışında, özel bir ürün veya müşteri hakkındaki bilgiler(şikâyet vb), firmanın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmaz. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, yetkili kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir.
 • Muayene bölümü tarafından yapılan çalışmalar sonucu üretilen her türlü doküman ve kayıt bu gizlilik ilkesi çerçevesinde, saklama süresi boyunca muhafaza edildikten sonra imha edilir.
 • Tüm YBMLAB çalışanları sorumluluk bilinci içerisinde bu bilgilerin gizliliğini sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, proje bazında görev alan harici uzmanlar ve taşeronlardan da, yazılı olarak alınmaktadır.